PHP – Podmínky

php-logo[1]

Nyní, když už víme, jak vytvořit proměnnou, přiřadit jí nějakou hodnotu, vypsat hodnotu proměnné…. si ukážeme, jak vytvářet v PHP podmínky a jak řídit vlastně běh samotného „programu“.

Když něco programujete, tak potřebujete ovlivnit to, co program udělá v určitých příkladech. Například, pokud uživatel nevyplní nějaké políčko, tak mu formulář vrátit apod. K tomuto účelu nám slouží podmínky. Nejjednodušší a pravděpodobně nejpoužívanější je podmínka if.

Podmínka if

Již z překladu slova „if“ z angličtiny ( =“když“) vyplývá její použití – porovnává, zda je podmínka splněna či ne. Pokud je splněna, je proveden příkaz. V opačném případě se příkaz neprovede, popř. se provede jiný, který následuje za „else“ nebo jinou podmínkou.
Zápis podmínky:
<?php
if( podmínka ) {
příkaz
}

Zápis samotné podmínky se skládá z if, za kterým následuje v jednoduchých závorkách podmínka, či podmínky. Poté jsou složené závorky, ve kterých je napsán příkaz, který má být proveden poté, co je podmínka splněna. Někdy se složené závorky dávat nemusí. Pokud by se Vám daný zápis podmínky if nelíbil, tak můžete použít jěště tento:
<?php
if( podmínka) :
příkaz
endif;
?>

Na zápise opět nic složitého nehledejte, zápis je zase velmi jednoduchý. Osobně ale raději používám výše zmíněnou první formu zápisu.

Příklad

Nyní by bylo dobré si podmínku uvést na nějakém příkladu.
<?php
$a = 2;
$b = 3;
if($a < $b) { echo "Proměnná a je menší než proměnná b"; } ?>

Příklad to byl jednoduchý, a doufám, že nebyl problém s jeho pochopením. Určitě si říkáte, jak ošetřit, co se stane pokud nebude podmínka splněna. Toto se dá velmi jednoduše zajistit podmínkou else, popř. elseif

Else, Elseif

Podmínka else (=“jinak“) se používá, když chceme vykonat nějaký příkaz, i když nebyla splněna jiná podmínka – podmínka vrátila hodnotu false. Nejlepší bude si jej opět uvést na příkladu, takže:
<?php
$a = 4;
$b = 5;
if ($a > $b) {
echo "Proměnná a má větší hodnotu než proměnná b";
}
else {
echo "Proměnná b má větší hodnotu než proměnná a";
}

Syntaxe je obdobná jako u podmínky if, akorát zde chybí závorky s podmínkou. Nyní ještě ale vyvstává další otázka, a sice, co když jedna podmínka nebyla splněna a my chceme vykonat nějaký jiný příkaz jen v případě, že bude platit jiná podmínka a popř. až potom vykonat příkaz else. K tomu nám slouží podmínka elseif, která v sobě kloubí funkci podmínky if a podmínky else. Z názvu vyplývá, že bude vykonána pokud nebude splněna jedna podmínka, ale bude splněna jiná. Opět, nejlepší bude příklad.
<?php
$a = 4;
$b = 4;
if($a < $b) { echo "Proměnná a má menší hodnotu než proměnná b"; } elseif ($a = $b) { echo "Proměnná a má stejnou hodnotu jako proměnná b"; // pokud není splněna první podmínka, kontroluje se tato podmínka } else { //můžeme volat opět podmínku else, pokud nebyla ani jedna z výše uvedených podmínek splněna echo "Proměnná a má větší hodnotu něž proměnná b"; } ?>

Myslím, že tohle bylo k podmínkám if, else a elseif vše… pokud byste měli dotazy, pište do komentářů. Pro procvičování měňte hodnoty proměnných, či operátory a pozorujte změny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>