PHP – Matematické operátory, operátory rovnosti

PHP-logo[1]

Tento článek se bude zabývat matematickými operátory (+,-,….) a operátory rovnosti. I když je jejich pochopení velmi jednoduché, v PHP mají nezastoupitelnou funkci.

Matematické operátory

Myslím, že snad ani není třeba nějak zvlášť většinu z nich vysvětlovat. Jediný nový operátor je operátor, který jako hodnotu vyhodí zbytek po celočíselném dělení.

OPERÁTOR NÁZEV OPERACE PŘÍKLAD
+ sčítání 2 + 2 = 4
- odečítání 2 – 2 = 0
* násobení 2 * 2 = 4
/ dělení 2 / 2 = 1
% zbytek po celošíselném dělení 7 % 2 = 1

To by bylo vše k matematickým operátorům. Nyní se přesuneme k operátorům porovnávaní.

Operátory porovnávaní

Jak už název napovídá, operátory slouží k porovnávaní hodnot proměnných a nebylo by naškodu se o nich trochu zmínit. Začneme jejich krátkým výčtem.

== Operátor rovnosti
!= Operátor nerovnosti
<> Operátor nerovnosti
< Menší než
> Větší než
<== Menší nebo rovno
>== Větší nebo rovno
=== Identita – operátory mají stejnou hodnotu a jsou stejného datového typu
!== Neidentita – operátory nemají stejnou hodnotu, nebo nejsou stejného datového typu

Takže toto byl seznam tzv. operátorů rovnosti. Jejich použití je jednoduché:
<php
$a = 4;
$b = 3;
if ($a > $b) {
echo "Proměnná a je větší než proměnná b";
}
?>

Operátor jsem uvedl na jednoduchém příkladu kdy porovnávám, jestli je větší proměnná a, nebo b. Nezalekněte se podmínky if. O ní budu mluvit v dalším díle. Zde jsem ji zařadil proto, protože myslím, že takhle nejlépe ukáži využití těchto operátorů.
Nezaměňujte operátor = s operátorem == ! Operátor = slouží k přiřazení hodnoty, zatímco operátor == slouží k porovnávaní.
Takže to by bylo vše k operátorům rovnosti a matematickým operátorům.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>